CVI360°Plus

A Corporate Vitality Index a vállalatokat, a vezetőket és a HR-t egyaránt hatékonyan és magas szinten támogató online mérőeszköz kedveltségének töretlenül felfelé ívelő pályája hasonló, nagy hatékonyságú online vezetői mérőeszközök fejlesztésekre ösztönzött bennünket. A Corporate Vitality Index mintájára fejlesztettük ki a népszerű 360 fokos vizsgálat egy új, sok különleges jellemzővel felvértezett változatát.

Az új 360 Plus felmérés a szokásos kimenetek mellett további értékes szolgáltatásokat nyújt:

  • a mérendő alapkompetenciák további kompetenciákkal egészíthetők ki, így a mérni kívánt kompetenciák a megbízó igényei szerint állíthatók be. A mérhető kompetenciák száma a megjelenítési korlát miatt maximum 40 kompetencia, amelyet egy 54+7 elemből álló kompetencialeltárból választhat ki a megbízó. A mérési irányok szintén vállalatra szabhatók, bővíthetők.
  • a mérés eredménye az online felületen nem csak a kompetenciák meglétét és erősségét mutatja, hanem az egyes kompetenciákat igazoló 5 készség jelenlétét vagy hiányát is.
  • vezető mérése esetén a vezető által vezetett osztályra (szervezeti egységre) is visszajelzést ad. Előnye, hogy felfedi az osztályok közötti együttműködés elakadásainak okait. (Egy osztály és az osztály vezetőjének megítélése nem feltétlenül esik egybe.)
  • a mérés eredménye nem csak irányonként (felettes, beosztott, más osztályok, ügyfelek, stb) értelmezhető. A más osztályon dolgozók (vezetők és beosztottak) értékelései még mélyebben, osztályokra lebontva külön is megjelennek.
  • az eredmények elemzése során a szoftver lehetőséget ad arra, hogy az értékelőket a szerint is csoportosíthassuk, hogy azok milyen gyakorisággal kerülnek interakcióba az értékelttel (napi, heti, havi, negyedéves, féléves, éves).
  • az online felület számos összehasonlításra ad lehetőséget. Az eredmények (értékelések) tetszőlegesen összehasonlíthatók az értékelők, az értékelt dolgozó és az értékelő csoportok válaszainak szintjén is.
  • az online felületen (felhasználói jogosultsággal) a mérés annak teljes folyamatában követhető, a beérkezett értékelések azonnal láthatók. A riport a mérés lezárása után azonnal rendelkezésre áll.
  • igény esetén partnerünket kiképezzük a szoftver használatára és egy adott kvóta megvásárlása esetén a rendszert szabadon használhatja (a felhasználói felület egyébként megegyezik a Corporate Vitality Index szoftver praktikus és kedvelt felhasználói felületével).

A 360 PLUS online eszköz egyidőben tetszőleges számú számítógépen, külön program telepítése nélkül futtatható.

A CVI360Plus kompetencia felméréssel vizsgálható kompetenciák leltára:

  Vezetői Szakmai-operatív Személyközi Szervezeti egységek közötti
1. Döntés előkészítés Együttműködés Megbízhatóság Osztály/kommunikáció
2. Döntés Csapatmunka Pontosság Osztály/határidők betartása
3. Motiválás Konfliktuskezelés Érdekérvényesítés Osztály/minőség
4. Visszajelzés Rugalmasság Kockázatvállalás Osztály/felelősségvállalás
5. Üzleti kontroll Nyitottság az újra Kritika Osztály/együttműködés
6. Példamutatás Szakmai hitelesség Nyíltság Osztály/egység
7. Szervezési készség Önfejlesztés EQ Osztály/hatékonyság
8. Elemzőkészség Folyamatok követése Felelősségvállalás  
9. Delegálás Probléma felismerése Kiegyensúlyozottság  
10. Befolyásolhatóság Probléma megoldás Segítőkészség  
11. Stratégiai fókusz Eredmény-orientáltság Konstruktivitás  
12. Felügyeleti készségek Priorizációs készség Kapcsolatok  
13. Helyzetkezelés Multitasking Ügyfélközpontúság  
14. Útmutatás, információk Adminisztrációs készségek Kommunikációs készség  
15. Támogatás Hibakultúra Kommunikációs stílus  
16. Jövőkép      
17. Protekcionizmus      
18. Célkitűzés      
19. Elismerés, dicséret      
20. Tervezés      
21. Bevonás      
22. Ellenőrzés      
23. Vezetői kommunikáció      
24. Közös értékrend      

 A CVI360Plus értékelő oldala formailag és funkcióit tekintve is alapvetően megegyezi a CVI attitűd felmérés eredmény oldalával.360sample

A CVI360Plus kompetencia felmérés a hatékony alkalmazás érdekében rendelkezik egy olyan funkcióval, mely felfedi az egyes kompetenciákhoz tartozó kompetencia elemek (5) minősítését. Ez azt jelenti, hogy ha kíváncsiak vagyunk például arra, hogy az értékelt EQ-jára kapott index értéke milyen kompetencia elemek hiányossága miatt alacsonyabb, akkor az adott kompetenciára (esetünkben EQ) kattintva megtekinthetjük az EQ-ról árulkodó és az értékelés alapját képező kompetencia elemeket.

360details